Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterin ylläpitäjä

Valon Talo Valencia, Y-tunnus 2010676-9

Rekisterin pitämisen peruste

Valon Talo Valencian verkkopalveluiden käyttäjän (myöhemmin ”Käyttäjä”) suostumuksella tapahtuva Valon Talo Valencian verkkopalveluihin sekä niihin kulloinkin kuuluviin toimintoihin (myöhemmin ”Palvelu”) liittyvä henkilötietojen käsittely.

Rekisterin käyttötarkoitus

Käyttäjän henkilötietoja käsitellään Palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, markkinointiin, tilastointiin sekä Palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

Rekisterin sisältö

Rekisteriin kerätään seuraavia tietoja: etunimi, sukunimi, ja sähköpostiosoite sekä Käyttäjän muut mahdollisesti itse antamat tiedot. Sähköpostilistalle rekisteröitynyt voi milloin tahansa poistaa tietonsa rekisteristä. Linkki on joko englanninkielinen (unsubscribe) tai suomenkielinen (poistu listalta).

Tietojen luovuttaminen

Rekistereihin kerättyjä tietoja ei luovuteta valontalovalencia.fi -sivuston ulkopuolelle markkinointi-, myynti-, mielipide- tai markkinointitutkimustarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä. Rekisteri on tallennettu tietojärjestelmään, eikä asiaankuulumattomilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

Rekisterin tietolähteet

Henkilötiedot saadaan, kun Käyttäjä liittyy Valon Talo Valencian sähköpostilistalle tai ostaa yrityksen tuotteen. Yritys ei tarkista Käyttäjän antamien tietojen oikeellisuutta.

Rekisteriin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä sähköpostilla taina@valontalovalencia.fi